StartDla pacjentaProgramy leczniczeProgram „Szpitale Przyjazne Kombatantom”

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”

 

Rodzaje świadczeń zdrowotnych:

 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Leczenie szpitalne
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne
 • Pomoc doraźna i transport sanitarny
 • Profilaktyczne programy zdrowotne programy zdrowotne
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • Ratownictwo medyczne

Zasady przyjęć- uprawnieni do świadczeń zdrowotnych

 • Zaświadczenie (legitymację) o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
 • Legitymacja osoby Represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52
 • Wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych- posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie