StartDla pacjentaProgramy leczniczeProgram badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Badania Kolonoskopii

Programem objęte są osoby które w okresie ostatnich 10 lat nie miały wykonywanego badania kolonoskopowego, w tym:

  • osoby bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku od 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-65 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osb konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. 

Dalszych informacji udziela Zakład Endoskopii74 8621 240

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo  Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie