StartDla pacjentaSchemat Szpitala

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Schemat Szpitala

Budynek B:

Parter : hol główny, windy, rejestracja, apteka, sala audiowizualna
I Piętro: rejestracja do poradni, poradnie: urazowo – ortopedyczna, nefrologiczna, neurologiczna, neurochirurgiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna.
II Piętro: poradnie: chirurgii plastycznej, ortodoncja, foniatra, logopeda, onkologiczna, chirurgii ogólnej i naczyniowej, proktologiczna, oddział chirurgii jednego dnia/oddział pełnopłatny

Budynek A1:

Parter: szpitalny oddział ratunkowy
I Piętro: stacja dializ, kaplica szpitalna
II Piętro: oddział ginekologiczno- położniczy
III Piętro: oddział chorób wewnętrznych
IV Piętro: oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej
V Piętro: oddział otolaryngologiczny
VI Piętro: oddział chirurgii plastycznej dla dzieci

Budynek A3:

II Piętro: oddział położniczy
III Piętro: oddział intensywnej terapii
IV Piętro: pododdział rehabilitacji neurologicznej
V Piętro: oddział okulistyczny
VI Piętro: oddział chirurgii plastycznej dla dorosłych

Budynek D:

Parter: sklepy, restauracja-kawiarnia, sekretariat, Biuro Zarządu
I Piętro: poradnia metaboliczna, diabetologiczna, spirometrii, pracownia endoskopowa
II Piętro: zakład diagnostyki obrazowej

Budynek E:

II Piętro: sterylizacja, kuchnia
III Piętro: blok operacyjny

Budynek C:

Parter: administracja
I Piętro: basen, rehabilitacja, fizjoterapia
II Piętro: fizjoterapia, ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Budynek F:

Parter: kriokomora
I Piętro: apteka szpitalna, prosektorium
II Piętro: oddział neurochirurgiczny
III Piętro: oddział ortopedyczny
IV Piętro: oddział chemioterapii, laboratorium analityczne

Budynek G:

Parter: oddział medycyny paliatywnej
I Piętro: pokoje gościnne

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo  Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie