StartKonferencje i sympozjaInformacje dla praktykantów i stażystów

Akredytacja 

certyfikat eurorenoma

Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość

dyplom za zasługi dla rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Informacje dla praktykantów i stażystów

Informacja dla lekarzy zgłaszających się na kursy do SCM S.A.
Lekarz zakwalifikowany na kurs organizowany przez Oddział i Klinikę Chirurgii Plastycznej zobowiązany jest przedstawić kopię aktualnego zaświadczenia lekarza medycyny pracy.
Posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawnia do wejścia na blok operacyjny.

Informacja dla studentów chcących odbyć praktyki studenckie na terenie SCM S.A.
Student przed odbyciem praktyki zobowiązany jest do:

 • Złożenia podania o odbycie praktyki zawodowej ze wskazaniem oddziału, wymiaru godzinowego praktyki oraz terminu praktyki.
  • Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki student zobowiązany jest dostarczyć:
   • Porozumienie pomiędzy Uczelnią a SCM S.A. w sprawie praktyki a w przypadku podpisania zbiorczej umowy z Uczelnią – skierowanie na praktykę
   • Zaświadczenia lekarza medycyny pracy oraz książeczkę zdrowia z potwierdzeniem szczepień p/WZW B
   • Polisy OC Obejmującej okres praktyki

Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do odbycia przeszkolenia BHP – na terenie Szpitala
Praktyki studenckie są odpłatne. W przypadku, gdy Uczelnia nie porywa kosztów szkolenia, Student zobowiązany jest do pokrycia kosztów praktyki w wysokości 2,00 brutto/godz.

Informacja dla lekarzy chcących odbyć staż kierunkowy na terenie SCM S.A. (w ramach specjalizacji).
Lekarz przed odbyciem stażu kierunkowego zobowiązany jest do: 

 • Złożenia podania o dobycie stażu kierunkowego ze wskazaniem oddziału, wymiaru stażu oraz terminu.
  • Po uzyskaniu zgody na odbycie stażu kierunkowego lekarz zobowiązany jest dostarczyć:
   • Porozumienie pomiędzy Pracodawcą a SCM S.C. w sprawie przyjęcia na staż kierunkowy,
    • Aktualną książeczkę zdrowia lub zaświadczenia lekarza medycyny pracy,
    • Polisy OC obejmującej okres stażu,
    • Kopię dyplomu lekarza oraz prawa wykonywania zawodu

Przed rozpoczęciem stażu lekarz zobowiązany jest odbyć szkolenie BHP – na terenie Szpitala.

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie