StartO nasOgłoszenia

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

OGŁOSZENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

 

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:

Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Zabezpieczenie opieki medycznej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Formularz ofert

3. Szczegółowe warunki postępowania 

Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Plastycznej

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenie usług medycznych w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

2. Zabezpieczenie opieki medycznej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Formularz ofert

3. Szczegółowe warunki postępowania 

4. Ogłoszenie końcowe

Świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenie usług ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Formularz ofert

3. Szczegółowe warunki postępowania 

4. Ogłoszenie końcowe

Sprawowanie kierownictwa Zakładem Diagnostyki Obrazowej wraz z zabezpieczeniem całodobowym w pracowniach

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Sprawowanie kierownictwa Zakładem Diagnostyki Obrazowej wraz z zabezpieczeniem całodobowym w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej: tomografii komputerowej, RTG, USG, mammografii.

2. Prowadzenie zabezpieczenia całodobowego w ramach zastępstwa za kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w pracowniach: tomografii komputerowej, RTG, USG, mammografii.

3. Sporządzanie opisów badań TK, RTG wykonywanych w trybie planowym, w systemie teleradiologii.

4. Konsultacji radiologicznych z zakresu diagnostyki obrazowej oraz diagnostyki badań naczyniowych.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Formularz ofert

3. Szczegółowe warunki postępowania 

4. Ogłoszenie końcowe

 

Świadczenie usług lekarskich w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej dla obszaru Polanica-Zdrój

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenie opieki lekarskiej w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej dla obszaru Polanica-Zdrój.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Formularz ofert

3. Szczegółowe warunki postępowania 

 

Świadczenie usług medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenie opieki lekarskiej w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej Typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Formularz ofert

3. Szczegółowe warunki postępowania 

4. Ogłoszenie końcowe

Świadczenie usług medycznych w Zespole Chirurgii Jedneg Dnia

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Chirurgii Jednego Dnia zakresie:

1. Usług lekarskich w zakresie neurochirurgii.

2. Usług lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

3. Usług lekarskich w zakresie chirurgii ogólnej.

4. Usług lekarskich w zakresie chirurgii naczyniowej.

5. Usług lekarskich w zakresie otolaryngologii.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Formularz ofert

3. Szczegółowe warunki postępowania 

Sprawowanie kierownictwa SOR w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Sprawowanie kierownictwa Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych.

2. Świadczenie opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej Typu I w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Formularz ofert

3. Szczegółowe warunki postępowania 

4. Ogłoszenie końcowe

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo  Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie