StartO nasPolityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Błędna odpowiedź
  • JFTP::chmod: Błędna odpowiedź
  • JFTP::mkdir: Błędna odpowiedź
  • JFTP::chmod: Błędna odpowiedź
  • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego
  • Can't create file /home/virtualki/146654/images/thumbnails/images/gallery/polityki/scm2-450x93.png. Change the permissions for folder /home/virtualki/146654/images/thumbnails/images/gallery/polityki to 777.

Akredytacja 

certyfikat eurorenoma

Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość

dyplom za zasługi dla rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Warning: imagepng(): Unable to open '/home/virtualki/146654/images/thumbnails/images/gallery/polityki/scm2-450x93.png' for writing: No such file or directory in /home/virtualki/146654/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 551

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Mając na uwadze ciągłą poprawę środowiska pracy oraz zagrożeń występujących na terenie Szpitala opracowano Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy opartą na założeniach  normy PN-N-18001:2004, która stanowi integralną część wdrożonego Systemu Zarządzania.

Cele dotyczące zagadnień BHP stojące przed naszą Spółką to:

1)    zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

2)    poprawianie stanu bezpieczeństwa pracy,

3)    doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

4)    tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników,

5)    zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki,

6)    podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,

7)    ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, obejmującego swoim zakresem bezpieczeństwo pacjentów, pracowników podwykonawców oraz wszystkich osób przebywających na terenie SCM S.A.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania monitorowane są główne aspekty BHP, a w szczególności:

1)    wypadki przy pracy,

2)    zdarzenia potencjalnie wypadkowe,

3)    choroby zawodowe,

4)    ryzyko zawodowe,

5)    pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych,

6)    badania lekarskie i szczepienia ochronne,

7)    stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników, itp.

a także zagrożenia czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi i niebezpiecznymi  na stanowiskach pracy, w szczególności:

1)    czynnikami biologicznymi

2)    czynnikami chemicznymi

3)    czynnikami fizycznymi

 

Zintegrowany System Zarządzania, stanowi skuteczne narzędzie realizacji celów w ramach Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

Polanica Zdrój, dnia 16.05.2014 r.                                                                                                           

Wydanie 1                                                                                                                         

Prezes Zarządu

Renata Jażdż - Zaleska

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo  Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie