StartO nasPolityka Jakości
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Błędna odpowiedź
  • JFTP::chmod: Błędna odpowiedź
  • JFTP::mkdir: Błędna odpowiedź
  • JFTP::chmod: Błędna odpowiedź
  • JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego
  • Can't create file /home/virtualki/146654/images/thumbnails/images/gallery/polityki/scm-449x174.jpg. Change the permissions for folder /home/virtualki/146654/images/thumbnails/images/gallery/polityki to 777.

Akredytacja 

certyfikat eurorenoma

Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość

dyplom za zasługi dla rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Warning: imagejpeg(): Unable to open '/home/virtualki/146654/images/thumbnails/images/gallery/polityki/scm-449x174.jpg' for writing: No such file or directory in /home/virtualki/146654/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 546

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. jest świadczenie usług zdrowotnych na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującym prawem i oczekiwaniem Pacjentów, zapewniając Pacjentom, Osobom odwiedzającym oraz Personelowi bezpieczne warunki pobytu i pracy.

            Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymaganiach: Normy EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001:2005, ISO 27001:2007 Normy PN-N-18001:2004, Programu Akredytacji Szpitali oraz Programu Czyste Leczenie - Czysty Szpital.

Spełniając kryteria norm ISO oraz Programów, zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań w nich określonych, ich stosowania oraz do ciągłego doskonalenia i efektywności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Cele jakościowe stojące przed naszą placówką to:

1)    poprawa standardu oferowanych usług zdrowotnych,

2)    poprawa warunków bytowych Pacjentów korzystających z usług SCM S.A.,

3)    dążenie do pełnej satysfakcji Pacjentów,

4)    prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi,

5)    zapewnienie maksymalnie bezpiecznych dla Personelu i Pacjentów warunków leczenia pod względem epidemiologicznym oraz monitorowanie środowiska pracy,

6)    uświadamianie i angażowanie Personelu w działania na rzecz jakości podczas wykonywania usług, 

7)    prawidłowe zarządzanie odpadami,

8)    zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych,

9)    ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonych Systemów Zarządzania opartych na wymaganiach określonych w Normach ISO oraz Programach.

10) w oparciu o ogólne cele jakościowe określono cele szczegółowe, podlegające zatwierdzeniu do realizacji, które są okresowo weryfikowane przez Zarząd SCM S.A.

Powyższa Polityka Jakości jest znana wszystkim Pracownikom SCM S.A.

Zarząd SCM S.A. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej Polityki Jakości.

W ramach Polityki Jakości opracowano Politykę środowiskową oraz Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Politykę Bezpieczeństwa Informacji stanowiące odrębne dokumenty w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Polanica Zdrój, dnia 16.05.2014

Wydanie  3                                                                                                                                    Prezesa Zarządu

                                                                                                           Renata Jażdż-Zaleska

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo  Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie