StartO nasPolityka Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Akredytacja 

certyfikat eurorenoma

Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość

dyplom za zasługi dla rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Informacja jest cennym zasobem przedsiębiorstwa. Stanowi podstawę procesów zarządzania, a niezakłócone funkcjonowanie procesów przetwarzania informacji jest strategicznym czynnikiem działalności każdego przedsiębiorstwa. Od bezpieczeństwa informacji oraz systemów, w których jest przechowywana i przetwarzana, zależy zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz jego rozwój.

 Mając świadomość jak bardzo ważnym elementem jest informacja przetwarzana przez SCM S.A. lub będąca w jej posiadaniu, jest ona odpowiednio chroniona niezależnie od form przetwarzania. Bez względu na status informacji, przyjętą formę przetwarzania, przechowywania i zidentyfikowanych praw dostępu, celem zarządzania bezpieczeństwem informacji jest zagwarantowanie jej integralności, poufności i dostępności.

Wyznaczyliśmy następujące cele polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji:

  1.  jesteśmy świadomi wartości informacji i wiedzy będącej potencjałem SCM S.A.
  2. systematycznie identyfikujemy zagrożenia dla informacji wynikających z prowadzonej działalności oraz podejmujemy działania w kierunku minimalizowania ryzyka związanego z posiadaną informacją,
  3. jakość naszej pracy warunkowana jest jakością posiadanej informacji,
  4. spełnianie wymagań prawnych jest naszym celem podstawowym,
  5. uczymy się i wyciągamy wnioski z błędów - zarządzanie incydentami to kluczowy obszar zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  6. systematyczne doskonalenie infrastruktury informatycznej stosownie do zmieniających się potrzeb i rozwoju przedsiębiorstwa,
  7. obowiązkiem pracowników SCM S.A. jest bezwzględne przestrzeganie zasad ujętych procedurach operacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji,
  8. pracownicy są świadomi ważności posiadanych informacji oraz konieczności przestrzegania przyjętej polityki jak również tego, że w przypadku jej naruszenia zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.

Zarząd deklaruje pełne zaangażowanie i zapewnienie zasobów do systematycznego utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemu zarządzania jakością oraz wszelkich innych działań, których ideą jest zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości usług w pełnym poczuciu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

 

Polanica Zdrój, dnia 16.05.2014 r.                                                                                                     

Wydanie 1                                                                                                                            

Prezes Zarządu

Renata Jażdż-Zaleska


                                                                                     

 

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo  Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie