StartProjekty Unijne

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Zakup aparatury obrazowej

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. realizuje program, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą "Zakup niezbędnej aparatury obrazowej i wyrobów medycznych na potrzeby SCM w Polanicy-Zdroju".

Czytaj więcej: Zakup aparatury obrazowej

Dolnośląskie e-Zdrowie

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju SP ZOZ realizuje projekt „Dolnośląskie e-Zdrowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 . Projekt realizowany jest na zasadach partnerstwa przez 19 jednostek ochrony zdrowia z terenu województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej: Dolnośląskie e-Zdrowie

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo  Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie